หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘๗-๘๔๙-๕๐๖๖
 


นายประดิษฐ์ แห้วยเพ็ชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร : 087-8495066
 


นายพร โฉมงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร : 065-4864678


นายชาติศักดิ์ เงินทองดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร : 062-5705102
 


นายวิมล ห้วยหาญ
เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร : 081-0429546
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


นายพีรพงษ์ อำภาพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร : 093-3108282