หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘๗-๘๔๙-๕๐๖๖
 
 

 
หมู่ที่ ๔ ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ๖๑๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐๕๖-๕๓๙๑๗๒
โทรสาร : ๐๕๖-๕๓๙๑๗๒
Website : www.ban-bueng.go.th
E-mail : banbueng_gov@hotmail.com
  
โทรศัพท์ : ๐๕๖-๕๓๙๑๗๒
  นายกอบต.บ้านบึง ต่อ ๑๐๐
  ปลัดอบต.บ้านบึง ต่อ ๑๐๑
  อปพร. ต่อ ๑๐๒
  สำนักปลัด ต่อ ๑๐๓
  ส่วนการคลัง ต่อ ๒๐๑
  พัสดุ ต่อ ๒๐๒
  ส่วนโยธา ต่อ ๓๐๑
     
     
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)