หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่
บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
Banbueng Subdistric Administrative Organization
 
 
News
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
DUTY
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
     
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 
งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
  งานธุรการ   สารบรรณ
  การจัดทำทะเบียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารฯ   งานทะเบียนยานพาหนะ
  งานพิมพ์ดีด งานการ เจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา อบต.   งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  งานรักษาความปลอดภัย และความสะอาดสำนักงาน   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานวิชาการ   งานนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล
  งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล 5 ปี   งานการข้อบังคับตำบลด้านงบประมาณ
  งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ และ งานอินเตอร์เน็ตตำบล   งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิค และวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์
งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานกฎหมายและนิติกรรม   งานการดำเนินการทางคดี ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  งานศาลปกครอง   งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานอำนวยการ   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานช่วยเหลือฟื้นฟู   งานกู้ภัย
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ
  งานบริหารวิชาการศึกษา   งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
  งานจัดการศึกษา   งานทดสอบและ ประเมินตรวจวัดผล
  งานบริการและบำรุงสถานศึกษา   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานส่งเสริมกิจการศาสนา   งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
  งานกิจการเด็กและเยาวชน   งานกีฬาและสันทนาการ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานสวัสดิการสังคม   งานพัฒนาชุมชน
  งานจัดระเบียบชุมชน   งานสังคมสงเคราะห์
  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี   งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน   งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
งานธุรการและการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  งานสารบรรณของเทศบาล การประชุมพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล การขอพระราชทานเครื่องราชดิสริยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา
  การเตรียมการเลือกตั้ง การจัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ
  การแจ้งมติและคำสั่งต่าง ๆ การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และการเลื่อนระดับ   การสอบแข่งขันสอบคัดเลือก และการคัดเลือกการจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติของบุคลากร
  การพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร   การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้บำเหน็จความชอบ งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง การลาทุกประเภท และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้าที่รับผิดชอบ
  การให้บริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน การแจ้งรื้อ-ถอนบ้าน การรับแจ้งย้ายเข้า ย้ายออก และแจ้งย้ายปลายทาง รับแจ้งเกิด-การตาย การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน   การแก้ไขรายการทะเบียนราษฎร
  งานการเลือกตั้งการลงประชามติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง    
งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผน หรือโครงการ   ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผน และโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี
  งานการจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ การประชุมสภาเทศบาล งานิติการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง    
 
     
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 093-310-8282
 
สายตรงนายก
โทร : 087-849-5066
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
GOOGLE MAP
แผนที่ดาวเทียม
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี 61140
  โทรศัพท์ : 056-539172
  โทรสาร : 056-539172
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
    จำนวนผู้เข้าชม 16,878,009 เริ่มนับ 10 ส.ค. 2554
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10