หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘๗-๘๔๙-๕๐๖๖
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมากำจัดวัชพืชและตัดกิ่งไม้รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]



จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]



จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]



ซื้อหลอดไฟ LED ๑๘ W แสงขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]



ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]



จ้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะตลิ่งคลองกระวนโดยการวางกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]



จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านบึง (กั้นห้องผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]



จ้างโครงการก่อสร้างถนนบดอัดลูกรัง ซอยทางใต้ดิน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]



จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 64