หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษาฯ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]



ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษาฯ (เครื่องเคลือบบัตรขนาด A4) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]



จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยวัดห้วยบง-ข้างโรงเรียนบ้านห้วยบง หมู่ ๕ พร้อมป้ายโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓ จำนวน ๒๐ วันทำการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]



ซื้อสปอร์ตไลท์ LED ๑๐๐W แสงขาวพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]



ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ประปา) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]



ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด (ผ้าม้วนและธง สท.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]



ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ประปา) มอเตอร์เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersbie ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานสวิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32