หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมอาชีพเชิงปฏิบัติการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมายานพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพเชิงปฏิบัติการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมายานพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพเชิงปฏิบัติการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพเชิงปฏิบัติการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน ๒ มื้อ/เช้า-บ่าย) โครงการส่งเสริมอาชีพเชิงปฏิบัติการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อกระสอบทรายและทราย (จัดทำฝายหมู่ที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมารถบัสปรับอากาศตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๔ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24