หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองหนอนพยาธิในเด็ก ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข จำนวน ๒๓๖ ราย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา/อุปกรณ์ประปา (กองช่าง) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมอเตอร์ปั้มน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างกองช่าง (เครื่องสกัดไฟฟ้า ๑,๕๑๐ วัตต์ ดอกไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร ๑ เครื่อง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างกองช่าง (เครื่องอัดอากาศไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ลิตร ๓ สูบ ๒ แรง ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่รุ่งนภา หมู่ที่ ๗ บ้านไร่พริก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38