หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดีเซล (น้ำมันเครื่อง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดีเซล (แบตเตอรี่) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการต่อเติมห้องน้ำเดิมเป็นห้องเก็บเอกสารส่วนกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อน้ำมันดีเซลบี ๗ สำหรับเครื่องสูบน้ำ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย บริเวณบ้าน นางสงกรานต์ คำลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]จ้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ซิเบิ้ล ขนาด ๒ HP หมู่ที่ ๓ บ้านนาตาโพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางน้ำล้น ซอยไร่กุหลาบ หมู่ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางน้ำล้น ซอยไร่กุหลาบ หมู่ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง หมู่ที่ ๔ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง หมู่ที่ ๔ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45