หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของนายบัวผา กันยา หมูที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาขุดลอกลำคลองห้วยกระเวน บริเวณท่อลอดเหลี่ยมหลังโรงเรียนบ้านไร่วิทยา หมู่ที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำเหมือง เพื่อเปิดทางน้ำบริเวณ ซอยเครื่องเสียง หมู่ที่ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเป่าลม (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านเจาะกระแทกไร้สาย ๑๘ โวลต์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง หินเจียรไร้สาย (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อโคมไฟฟ้า LED ๑๕๐ วัตต์ พร้อมขาจับ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 56