หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ (เครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านบึง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2562 ]จ้างจัดทำพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุประปา/อุปกรณ์ประปา (กองช่าง) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถบรรทุกน้ำเป็นที่ทำงานกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18