หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลบ้านบึง [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
นโยบายบริหารงานบุคคล [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)