หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
Banbueng Subdistric Administrative Organization
 
 
News
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.ban-bueng.go.th/or...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.ban-bueng.go.th/bo... https://www.ban-bueng.go.th/st...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.ban-bueng.go.th/co...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/la... https://www.ban-bueng.go.th/la... https://www.ban-bueng.go.th/la...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.ban-bueng.go.th/ne...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.ban-bueng.go.th/ho... https://www.ban-bueng.go.th/we... https://th-th.facebook.com/ban... 1.ด้านบนขวามือของหน้าหลักจะปรากฏลิ้งค์ (popup) หน้าต่างFacebookอบต.บ้านบึง
2.ด้านล่างขวามือของหน้าหลักจะปรากฏแชท messenger live chat
o9 Social Network https://www.ban-bueng.go.th/ho... 1. ด้านบนขวามือของหน้าหลักจะปรากฏลิ้งค์ (popup) หน้าต่างFacebookอบต.บ้านบึง
และ 2. link facebook อยู่ด้านล่างสุดของหน้าหลัก
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.ban-bueng.go.th/ne... https://www.ban-bueng.go.th/ne... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.ban-bueng.go.th/se... https://www.ban-bueng.go.th/dn... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
o18 E-Service https://www.ban-bueng.go.th/ho... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.ban-bueng.go.th/ne... https://www.ban-bueng.go.th/ne... https://www.ban-bueng.go.th/ne... https://www.ban-bueng.go.th/eg...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/pr... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.ban-bueng.go.th/se... https://www.ban-bueng.go.th/se... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.ban-bueng.go.th/co...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.ban-bueng.go.th/ne... https://www.ban-bueng.go.th/ne... https://www.ban-bueng.go.th/dn...
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 093-310-8282
 
สายตรงนายก
โทร : 087-849-5066
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
GOOGLE MAP
แผนที่ดาวเทียม
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี 61140
  โทรศัพท์ : 056-539172
  โทรสาร : 056-539172
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
    จำนวนผู้เข้าชม 16,105,560 เริ่มนับ 10 ส.ค. 2554
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10