หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
ประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจัดประชุมประชาคมระดับตำบลขึ้น เพื่อทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติส่วนราชการอื่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 12.51 น. โดย คุณ สุพรรณนิตา คณฑา

ผู้เข้าชม 70 ท่าน