หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 

 
ประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจัดประชุมประชาคมระดับตำบลขึ้น เพื่อทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติส่วนราชการอื่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 12.51 น. โดย คุณ สุพรรณนิตา คณฑา

ผู้เข้าชม 112 ท่าน