หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สมัยวิสามัญ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 14.24 น. โดย คุณ สุชาดา นิ่มขุนทด

ผู้เข้าชม 43 ท่าน