หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา  เพื่อให้ประชาชน  เด็กและเยาวชน  รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามและร่วมรณรงค์ลด  ละ  เลิก  สิ่งที่ไม่ดีต่างๆรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวก่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  ความร่วมมือ  ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน  ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป  

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 08.23 น. โดย คุณ สุริชา เมืองชมภู

ผู้เข้าชม 52 ท่าน