หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 27 กันยายน 2562  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  (บ้านควาย)  จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ผู้เรียนได้มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 09.53 น. โดย คุณ สุริชา เมืองชมภู

ผู้เข้าชม 7 ท่าน