หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 

 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน  มีโอกาสแสดงออกในการทำกิจกรรมต่างๆ  อย่างสร้างสรรค์  มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง   รู้รักสามัคคี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีระเบียบวินัยตลอดจนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 14.09 น. โดย คุณ สุริชา เมืองชมภู

ผู้เข้าชม 96 ท่าน