หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 

 
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ขึ้น ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
        วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ด้านอาหารและการจัดโภชนาการให้กับเด็ก
3. เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการกับบุคลากรด้านสาธารณสุข
4. เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจที่ดี มีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 11.17 น. โดย คุณ สุชาดา นิ่มขุนทด

ผู้เข้าชม 17 ท่าน