หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 

 
โครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชอนุญาตให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินกิจกรรมโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ในวันที่ 4 ธัันวาคม 2563 เพื่อสนองตามพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่อยู่นสภาวะยากลำบาก และอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีแว่นตาใช้ โดยพื้นที่ตำบลบ้านบึง ได้ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 ราย เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 10.10 น. โดย คุณ สุชาดา นิ่มขุนทด

ผู้เข้าชม 54 ท่าน