หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 99  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563) [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
บันทึกขออนุมัติการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 [ 10 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 7825  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 176  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)