หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการดำเนินงานตามแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)