หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศใช้ \"ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563\" [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
การแสดงเจตจำนงสุจิต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง มาตรการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2