หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือนตุลาคม 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือนกันยายน 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือนสิงหาคม 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือนมิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนพฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนเมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนมีนาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนมกราคม 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2