หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนเมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนมีนาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนมกราคม 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนธันวาคม 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนตุลาคม 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)