หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการในหน่วยงาน ปี2563 [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 99  
 
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
มาตราการตรวจสอบดุลพินิจ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)     2