หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ประกาศ
 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง มาตรการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง  มาตรการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 10.25 น. โดย คุณ สุชาดา นิ่มขุนทด

ผู้เข้าชม 46 ท่าน