หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
รายงานการประชุมพนักงาน
 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2562)
วันจันทร์ ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 13.30 น. โดย คุณ สุพรรณนิตา คณฑา

ผู้เข้าชม 131 ท่าน