หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)