หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘๗-๘๔๙-๕๐๖๖
 
 
 
 
ตำบลบ้านบึงมีทรัพยากรป่าไม้, ภูเขา, ลำธาร
ที่อุดมสมบูรณ์
 
     
            การคมนาคมภายในตำบลบ้านบึง สามารถแยกออกได้ ๓ เส้นทาง ดังนี้
 
ถนน คสล. จำนวน ๑๙ สาย ระยะทาง
๖,๘๒๐ เมตร
 
ถนนลาดยาง จำนวน ๖ สาย ระยะทาง
๗,๕๑๕ เมตร
 
ถนนลูกรัง/ดิน จำนวน ๓๘ สาย ระยะทาง
๓๙,๒๐๐ เมตร
 
 
 
 
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน สาย
 
           
 
ฝาย จำนวน แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน ๙๘ แห่ง
 
บ่อโยก บ่อบาดาล จำนวน ๑๘ แห่ง
 
ถังเก็บน้ำ ฝ.๓๓ จำนวน แห่ง
 
ถังเก็บน้ำ ฝ.๒๐ จำนวน ๑๖ แห่ง
 
สระเก็บน้ำ จำนวน ๗๙ แห่ง