หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ตำแหน่งว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


นายพีรพงษ์ อำภาพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร : 093-310-8282
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพีรพงษ์ อำภาพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร : 093-310-8282


นายไกรเทพ ยศบุญเรือง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 093-139-3230


นางสาวบุญเสริม พรมโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-001-1522


นางรัตนากร จันทร์สว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-185-3922


นายปิยะ บุญมี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-959-9657