หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 


นายพงษ์ศิริ ทองวัชรากร
ปลัด อบต.บ้านบึง


นายพีรพงษ์ อำภาพันธ์
รองปลัด อบต.บ้านบึง
 
 


จ.อ.นิมิต อ้นแดง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


นางอนันตญา วิสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสุชาดา นิ่มขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเบญจรงค์ คำพุฒ
นิติกร


นางสาวจงรักษ์ นุชพุ่ม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวอรพรรณ จิณะแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวสุพรรณนิตา คณฑา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ