หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘๗-๘๔๙-๕๐๖๖
 


ตำแหน่งว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


นายพีรพงษ์ อำภาพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร : 093-310-8282
 
 


นายไกรเทพ ยศบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-139-3230


นางสาวอนันตญา วิสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุพรรณนิตา คณฑา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิพนธ์ องอาจ
นิติกร


อัชลีวรรณ ตีนเตี๊ยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


อ้อมจิรา ญาติวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางรุ่งฤดี เอี่ยมสะอาด
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน