หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 


นายพงษ์ศิริ ทองวัชรากร
ปลัด อบต.บ้านบึง


นายพีรพงษ์ อำภาพันธ์
รองปลัด อบต.บ้านบึง
 
 


นายปิยะ บุญมี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นายเกียรติศักดิ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิสุทธิ์ แก้วมาลา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายสันติสุข แห้วเพ็ชร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายทวีศักดิ์ พรมเสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา


นายอนุชา ภาษิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา


นายชอบ โฉมศรี
ผู้ดูแลประปา