หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘๗-๘๔๙-๕๐๖๖
 
 
     
     
 
     
 
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัว และสังคม
 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
     
 
 
     
     
 
     
 
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
แนวทางที่ ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ICT)
  แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย