หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
อยากให้มีการบริหารจัดการระบบจัดการขยะในหมู่บ้าน
 

ขยะในหมู่บ้านไม่มีการจัดการอย่างเด็ดขาดคนทิ้งไม่เป็นที่ ข้างทางเยอะมาก

เขียนโดย   คุณ คนในตำบล

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 14.31 น. [ IP : 223.207.241.196 ]  
 

ปัญหาขยะ เป็นปัญหาระดับชาติครับ แนวทางในการแก้ไขปัญหาในอดีตคือ การสอนให้คนทิ้งขยะให้ถูกที่ ทิ้งลงถัง แล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่เข้าไปจัดเก็บและทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งปัจจุบันนี้ การจัดการขยะแบบเดิมเกิดปัญหาทั้งในด้านสถานที่ทิ้ง ประชาคมท้องที่ที่จะทิ้งขยะไม่ยอม ปัญหาขยะมาก ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ ตามมาอย่างมากมาย รวมทั้งเสียงบประมาณอย่างมหาศาล ฯลฯ ฉะนั้น การจัดการขยะในปัจจุบันจริงเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ การบริหารจัดการขยะในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการขยะที่ต้นทางโดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการ คัดแยก ทำความสะอาด แปรรูป ใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด ส่วนที่เป็นขยะที่ต้องกำจัดจริงๆ เหลือเพียงนิดเดียว หน่วยงานท่ีมีหน้าที่จะจัดเก็บตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกับผู้ทิ้ง ซึ่งในหลายประเทศ แม้กระทั่งหลายพื้นที่ในประเทศไทย ได้ดำเนินการแล้วโดยไม่ต้องมีถังขยะเลยในพื้นที่ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน รัฐบาล หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วครับ สิ่งที่ต้องช่วยกัน * * * กหนึงอย่างคือ ช่วยกันประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ แนวทางการแยกขยะ แนวทางที่ทุกคนจะต้องเริ่มรับรู้สิ่งใหม่และเริ่มทำ ซึ่งจะเปลี่ยนไปจากเดิมดังที่กล่าวมาครับ

เขียนโดย   คุณ นายพีรพงษ์ อำภาพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 11.27 น. [ IP : 171.5.88.226 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)